Corina CREȚU Corina CREȚU
Corina CREȚU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - PRO Romania (Румъния)

Роден : , Bucureşti

Начална страница Corina CREȚU

Член

CONT
Комисия по бюджетен контрол
REGI
Комисия по регионално развитие
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg