Dimitar
STOYANOV

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Dimitar STOYANOV

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Декларация на председателството

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(2-106-000)

Положението в Украйна (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(3-727-000)

Положението в Украйна (разискване)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(3-782-000)