Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , GENOVA

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg