Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , GENOVA

Участие в пленарните заседания Marco CAMPOMENOSI

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg