Vincenzo
AITA

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Vincenzo AITA

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Incidents at the G20 summit in London EN

03-04-2009 E-2767/2009 Комисията

Tackling the environmental catastrophe at Ischia (Italy) EN

24-03-2009 E-2263/2009 Комисията

The Europa 7 case EN

05-03-2009 E-1668/2009 Комисията

European Social Fund EN

26-02-2009 E-1515/2009 Комисията

Medical care for migrants in Italy EN

09-02-2009 E-1025/2009 Комисията

The Eluana Englaro case EN

26-01-2009 E-0575/2009 Комисията

Tax on residence permit EN

15-01-2009 E-0224/2009 Комисията

Attack on Roma citizens in Italy EN

16-09-2008 E-5136/2008 Комисията

Cataloguing of travellers in Italy EN

27-06-2008 E-3873/2008 Комисията

EU-Israel 'upgrade' of relations EN

09-06-2008 P-3468/2008 Съвета

Environmental catastrophe in Ischia EN

30-05-2008 E-3253/2008 Комисията