Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Заместник-председател

Нидерландия - Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Роден : , Spaubeek

Начална страница Esther de LANGE

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Последни дейности

Пакет от мерки на ЕС за възстановяване (разискване) NL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-034-0000)
Участие в пленарните заседания

Coronavirus apps in border regions EN

10-04-2020 P-002213/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор
Esther de LANGE
Esther de LANGE

В EP NEWSHUB

Verantwoord voedsel, hernieuwbare energie, groene mobiliteit, watertechnologie etc etc - alles waar Europa de komende jaren aan wil werken vind je al in Leeuwarden. Wat mij betreft de titel European Capital of Innovation dus zeker waardig 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 https://t.co/9O25lpKDvG 

RT @vanHijum: De ⁦@ProvOverijssel⁩ heeft besloten om de concessie van vervoerder Keolis in te trekken https://t.co/SuS0bq84tV 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg