Cristian-Silviu BUŞOI Cristian-Silviu BUŞOI
Cristian-Silviu BUŞOI

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Румъния - Partidul Naţional Liberal (Румъния)

Роден : , Drobeta Turnu-Severin

Начална страница Cristian-Silviu BUŞOI

Председател

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Член

CPCO
Съвет на председателите на комисии
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg