Sirpa
PIETIKÄINEN

Предложения за резолюции - 8-ми парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144