Sirpa
PIETIKÄINEN

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Изменение на климата (разискване) FI

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-029-1250)