Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

Биография Sirpa PIETIKÄINEN

Оригинална версия : FI


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 29/08/2016

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • 1986 : Магистърска степен по търговски науки, Висша търговска школа, Хелзинки
 • 1978 : Диплома за средно образование, Смесена гимназия на Хяменлина

Професионална кариера

 • 1982 : Преподавател по теория на преговорите, Висша търговска школа, Хелзинки, и Университет на Източна Финландия
 • 1982 : A-lehdet (медийно дружество), отдел за агенти, лятна работа
 • 1980-1981 : Kultakeskus Oy (производител на бижута), лятна работа, маркетингов анализ и планиране, проучвания на клиентите (златари и часовникари), впоследствие изпълнява специфични задачи по проекти
 • 1979-1980 : Маркетингови проучвания за Ajanmies Oy (1979 г.), Teinitalo Oy (1980 г.) и Suomen Hippos ry (1981 г.)
 • 1979 : Postitie Ky, лятна работа, водене на международна кореспонденция и помощни задачи

Професионална кариера

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз

 • 1989-1995 : Комисия по екологична политика на партия „Национална коалиция“, партиен председател, заместник-председател
 • 1989-1995 : Програмен комитет на партия „Национална коалиция“, председател
 • 1989-1991 : Консултативна комисия по образователна политика на партия „Национална коалиция“, член
 • 1989-1991 : Комисия по образователна политика на партия „Национална коалиция“, член
 • 1986-1987 : „Консерватори за мир“, председател
 • 1986-1991 : Работна група по външна политика на партия „Национална коалиция“, член
 • 1986-1991 : Консултативна комисия по регионално и местно управление на партия „Национална коалиция“, член
 • 1978-1980 : Районна делегация на партия „Национална коалиция“ за Етеля-Хяме
 • 1977-1985 : Комисия по културна политика на партия „Национална коалиция“ за Етеля-Хяме, член
 • 1976-1977 : Младежка организация на партия „Национална коалиция“ в Етеля-Хяме, секретар по училищни въпроси, член на районния съвет и изпълнителния комитет (1977 – 79 г.)
 • 1979-1982 : „Консерватори в бизнес обучението“, член на Изпълнителния съвет (консултиране в сферата на управлението (Creative Only Oy))

Заемани длъжности в местни органи на управление

 • 1981-1992 : Градски съвет на Хяменлина, съветник, заместник председател на групата в съвета (1985 – 1992 г.)

Заемани длъжности в местен парламент

 • 1988 : Член на избирателна колегия за президентските избори

Заемани длъжности в регионални органи на управление

 • 1982-1989 : Федерация на провинция Хяме, член на изпълнителното ръководство
 • 1984-1986 : Консултативна комисия по регионална политика на провинция Хяме, член
 • 1984-1989 : Консултативна комисия по регионална политика на провинция Хяме, член

Заемани длъжности в национален парламент

 • 1983-2003 : Член на Финландския парламент (член на комисията по външни работи, комисията по околна среда, комисията по въпросите на бъдещето, втората комисия по правни въпроси, комисията по правни и икономически въпроси и Голямата комисия)

Заемани длъжности в национално правителство

 • 1991-1995 : Министър на околната среда (член на Съвета на министрите на ЕС)

Заемани длъжности в институциите на ЕС

 • 2009-2012 : Член на Европейския парламент, член на комисията по икономически и парични въпроси; заместник-член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по правата на жените и равенството между половете и специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, член на делегацията за връзки с Китайската народна република, заместващ член на делегацията на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заемани длъжности в други европейски организации

 • 2010 : Alzheimer Europe, председател на управителния съвет
 • 2009 : GlobeEU, председател
 • 1998-2002 : Европейски център за превенция на конфликти, член на управителния съвет
 • 1989-1993 : Европейски демократически съюз (ЕDU), комисия по екологична и социална пазарна икономика, председател
 • 1987-1991 : Член на Северния съвет

Заемани длъжности в други международни организации

 • 2006-2012 : Международен институт за демокрация и електорална подкрепа (IDEA), член на консултативния съвет
 • 2000-2004 : Световна федерация на асоциациите за ООН (WFUNA), председател

Други дейности

 • 2013 : Muistiliitto (Сдружения относно Алцхаймеровата болест във Финландия), заместник-председател на съвета на обединението на сдруженията
 • 2012 : Консултативен съвет на Fortum, член
 • 2012 : Finn Church Aid (организация на финландската църква за развитие), член на съвета на директорите
 • 2016 : Организация Marttaliitto, заместник-председател на управителния съвет
 • 2011 : Фондация за проучване на спестовните банки, член на управителния съвет
 • 2011 : Kansanvalistusseura (Финландска фондация за учене през целия живот), член на управителния съвет
 • 2011 : Евангелска лютеранска църква на Финландия, консултативен комитет по въпросите на ЕС, член
 • 2010 : Viherympäristöliitto (Финландска асоциация на предприятия в областта на ландшафта), председател
 • 2010 : Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry (Асоциация в подкрепа на художници с интелектуални увреждания), член на управителния съвет
 • 2008 : Университет на Хелзинки, Биологична станция Lammi, Фондация за проучвания в областта на околната среда, член
 • 2007 : Фондация Kone, комплекс Saari, председател на консултативния съвет
 • 2006 : Kone Oyj, член на управителния съвет
 • 2008 : Спестовна банка Lammi, член на управителния съвет
 • 1995 : Финландска фондация за природното наследство, член на управителния съвет
 • 1999-2012 : Съюз на спестовните банки, член на надзорния съвет
 • 1997-2003 : Finnair, член на съвета на директорите
 • 1995-2010 : Мрежа за превенция на конфликти на гражданското общество (KATU), председател
 • 1999-2005 : Финландска асоциация за справедлива търговия, председател
 • 1996-2001 : Римски клуб, председател на финландската национална асоциация
 • 1996-2000 : Парламентаристи за глобално действие, член на управителния съвет
 • 1996-2007 : Финландска асоциация за ООН, председател
 • 1997-2005 : Earth Action, член на съвета на директорите
 • 1995-2002 : Ympäristötalousyhdistys (Асоциация за екологична икономика), председател
 • 2010 : „Mitä Halla-Aho tarkoittaa“, изд.
 • 2009 : „Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis“ (Преминаване към зелена енергия по време на криза), Bagehot
 • 2008 : „Kaikesta jää jälki“, изд. Avain
 • 1999 : „Maapallohaaste“, изд. Otava
 • 1998 : „Naisen seitsemän elämää“, изд. WSOY
 • 1996 : „Vanhuus kaupungissa“, изд. WSOY

Отличия

 • Отличие за член на ЕП „MEP Award“ (хуманно отношение към животните), Parliament Magazine (2015 г.), награда „Kiitos eläimiltä“, Ystävät yhdessä ry (2014 г.), Награда на Хяме за околна среда, Център на Хяме за околна среда (2009 г.), награда „ОВОС на годината“, Финландска асоциация за оценка на въздействието (FAIA) (2004 г.), награда за заслуги от управителния съвет на Световния фонд за дивата природа (WWF) Финландия, WWF Финландия (1994 г.), Награда за околна среда, Финландска асоциация за опазване на природата (1994 г.)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg