Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

6-ти парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

Политически групи

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове

  • 04-06-2008 / 08-07-2008 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

Заместник

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg