Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

9-ти парламентарен мандат Sirpa PIETIKÄINEN

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Палестина
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 19-06-2020 ... : Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
  • 14-09-2020 ... : Подкомисия по данъчните въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg