Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

Становища в качеството на докладчик Sirpa PIETIKÄINEN

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg