Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Финландия - Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Роден : , Parikkala

Становища в качеството на докладчик в сянка Sirpa PIETIKÄINEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно определяне на политиката за дигитално образование

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg