Angelika NIEBLER Angelika NIEBLER
Angelika NIEBLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Роден : , München

5-и парламентарен мандат Angelika NIEBLER

Политически групи

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Environmental liability EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(12)

Intellectual property EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg