Martine
ROURE

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Martine ROURE

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Обяснение на вот

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

Време за гласуване

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(7)