Niels
BUSK

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Niels BUSK

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

15-04-2009 E-3138/2009 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

08-01-2009 P-0075/2009 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

12-11-2008 P-6303/2008 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

01-10-2008 P-5501/2008 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

29-09-2008 P-5426/2008 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

14-07-2008 P-4238/2008 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

29-02-2008 P-1451/2008 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

04-09-2007 P-4369/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

30-08-2007 P-4317/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

02-04-2007 P-2007/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

28-03-2007 P-1865/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

21-03-2007 E-1696/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

05-02-2007 P-0616/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

11-01-2007 P-0096/2007 Комисията

WRITTEN QUESTION by Niels Busk (ALDE) to the Commission EN

07-11-2006 P-4927/2006 Комисията