Teresa
ALMEIDA GARRETT

Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат Teresa ALMEIDA GARRETT

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN

04-12-2003 A5-0471/2003 PE 323.605DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT

Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN

26-01-2001 A5-0240/2001 PE 294.768DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT

Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN

13-10-2000 A5-0293/2000 PE 286.923DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT