Raffaele FITTO Raffaele FITTO
Raffaele FITTO

Европейски консерватори и реформисти

Съпредседател

Италия - Fratelli d'Italia (Италия)

Роден : , Maglie

Начална страница Raffaele FITTO

Член

BCPR
Председателски съвет
CONT
Комисия по бюджетен контрол
ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
REGI
Комисия по регионално развитие
DCAM
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
DKOR
Делегация за връзки с Корейския полуостров
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

AFET
Комисия по външни работи

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Pascal ARIMONT

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Herbert DORFMANN
Raffaele FITTO
Raffaele FITTO

В EP NEWSHUB

#Emiliano dice che da quando è presidente la #xylella si è fermata. Mente in modo imbarazzante e vergognoso! Da quando c'è lui 18 milioni di ulivi si sono ammalati per colpa sua, per i suoi ritardi nelle eradicazioni tant'è che il batterio è arrivato nel Barese a #Locorotondo https://t.co/l8iSLIm55D 

#Emiliano dice che da quando è presidente la #xylella si è fermata. Mente in modo imbarazzante e vergognoso! Da quando c'è lui 18 milioni di ulivi si sono ammalati per colpa sua, per i suoi ritardi nelle eradicazioni tant'è che il batterio è arrivato nel Barese a #Locorotondo

Che #Emiliano parli di #xylella al Forum delle Famiglie e non con gli agricoltori pugliesi la dice lunga. Ma dopo aver detto: "Da 4 anni la xylella è ferma, caso vuole che io sono presidente da 4 anni" è il caso che non parli più di #agricoltura con nessuno. È imbarazzante!

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg