Ioannis
AVEROFF

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат Ioannis AVEROFF

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR

13-09-1999 B5-0089/1999