Ioannis AVEROFF Ioannis AVEROFF
Ioannis AVEROFF
Гърция

Роден : , Athina

5-и парламентарен мандат Ioannis AVEROFF

Политически групи

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Νέα Δημοκρατία (Гърция)

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN

07-11-2000 A5-0322/2000 PE 294.039DEF BUDG
Ioannis AVEROFF

Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN

05-09-2000 A5-0223/2000 PE 289.586DEF BUDG
Ioannis AVEROFF

Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN

11-11-1999 A5-0055/1999 PE 231.592DEF BUDG
Ioannis AVEROFF

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR

13-09-1999 B5-0089/1999

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128