Sir Robert ATKINS Sir Robert ATKINS
Sir Robert ATKINS
Обединено кралство

Роден : , London

6-ти парламентарен мандат Robert ATKINS

Политически групи

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 12-02-2007 / 11-01-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

 • 22-07-2004 / 29-11-2005 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на Правилника за дейността на ЕП по отношение на процеса на внасяне и разглеждане на петиции

10-01-2008 PETI_AD(2008)398331 PE 398.331v04-00 PETI
Sir Robert ATKINS

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.