Elspeth
ATTWOOLL

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Elspeth ATTWOOLL

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Women's networks EN

14-12-2005 P6_CRE(2005)12-14(19)