Elspeth ATTWOOLL Elspeth ATTWOOLL
Elspeth ATTWOOLL
Обединено кралство

Роден : , Chislehurst

5-и парламентарен мандат Elspeth ATTWOOLL

Политически групи

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Liberal Democrat Party (Обединено кралство)

членове

 • 21-07-1999 / 11-03-2001 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Канада
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
 • 07-03-2000 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 12-03-2001 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Development aid EN

29-01-2004 P-0312/2004 Комисията

Global TB Drug Facility EN

23-01-2004 E-0254/2004 Комисията

Structural Fund decommitments in Scotland EN

20-01-2004 E-0042/2004 Комисията