Chris DAVIES : Начална страница 

Председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка