Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Makkinga

Начална страница Jan HUITEMA

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
D-BR
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

Последни дейности

Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (B9-0192/2020) NL

19-06-2020
Писмени обяснения на вот

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mocht er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.

Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г. (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) NL

18-06-2020
Писмени обяснения на вот

Betreft AM 027-027 :
Voor oneerlijke competitie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD fractie tegen dit amendement in de tekst gestemd.

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Bronis ROPĖ
Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

В EP NEWSHUB

RT @NoveBrussels: At 5pm CET today, join @HPE's SVP @gillesthiebaut, HPE's Chief Sustainability Officer Chris Wellise, Deputy DG Joanna Drake of @EU_ENV and MEP @jhuitema and DG CLIMA's @DusanChrenek #EUGreenDeal🌿📡🌍👇 Register here: https://t.co/69dgHYOfl8  https://t.co/7akngc6btf 

Tevens een wake-up call: huidige GGO-wetgeving uit 2001 is onvoldoende flexibel bij een crisis, zoals uitbraak van een pandemie. Deze moet nodig herzien worden. Het potentieel van moderne biotechnologie voor mens, dier en milieu wordt onvoldoende erkend. 👇https://t.co/QzQFIQdz3Y  https://t.co/NuAdhO0CGI 

Spoedig een vaccin vinden voor #COVID19 is cruciaal, zeker voor risicogroepen. Daarom stemde ik vandaag voor een tijdelijk uitstel van de milieurisicobeoordeling van vaccins die gemaakt zijn m.b.v. GGO’s. Hierdoor kan gelijk begonnen worden met klinische testen.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg