Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Makkinga

Участие в пленарните заседания Jan HUITEMA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа EN

10-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-10(1-054-0000)

Ред на работа EN

10-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-10(1-057-0000)

Разрешаване на ГМО (разискване) NL

09-10-2019 P9_CRE-REV(2019)10-09(1-286-0000)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg