Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Makkinga

Доклади – в качеството на докладчик в сянка Jan HUITEMA

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg