Lisbeth
GRÖNFELDT BERGMAN

Парламентарни въпроси - 5-и парламентарен мандат Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Different methods of analysing animal feed EN

02-12-2003 H-0766/2003 Комисията

Obstacles to the internal market for services EN

07-05-2003 H-0303/2003 Комисията

Tax concessions for public sector employers EN

11-12-2001 H-0957/2001 Комисията

Discrimination against e-tailers EN

01-02-2001 H-0119/2001 Комисията