Generoso ANDRIA Generoso ANDRIA
Generoso ANDRIA
Италия

Роден : , Giffoni Valle Piana (Salerno)

5-и парламентарен мандат Generoso ANDRIA

Политически групи

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Италия)

членове

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council regulation establishing a facility providing medium-term financial assistance for member states' balance of payments - Committee on Economic and Monetary Affairs EN

12-07-2001 A5-0269/2001 PE 296.012DEF ECON
Generoso ANDRIA

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the trade in dog and cat furs EN

16-01-2002 P5_DCL(2002)0001 Отпаднала
Generoso ANDRIA Francesco FIORI Charles TANNOCK Monica FRASSONI Fiorella GHILARDOTTI
Дата на внасяне : 16-01-2002
Срок : 16-04-2002
Брой подписали : 128 - 16-04-2002