Erminio Enzo
BOSO

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Erminio Enzo BOSO

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от приемането на подробна политика за планинското наследство и неговото опазване

01-04-2009 P6_DCL(2009)0043 Отпаднала
Erminio Enzo BOSO Mario BORGHEZIO
Дата на внасяне : 01-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 16 - 08-05-2009