Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

Становища в качеството на докладчик Victor NEGRESCU

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

05-10-2020 CULT_AD(2020)653852 PE653.852v02-00 CULT
Victor NEGRESCU

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg