Victor NEGRESCU Victor NEGRESCU
Victor NEGRESCU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Румъния - Partidul Social Democrat (Румъния)

Становища в качеството на докладчик в сянка Victor NEGRESCU

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg