Helmut SCHOLZ Helmut SCHOLZ
Helmut SCHOLZ

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Германия - DIE LINKE. (Германия)

Роден : , Berlin

Начална страница Helmut SCHOLZ

Член

INTA
Комисия по международна търговия
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
D-BY
Делегация за връзки с Беларус
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg