Seán KELLY : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Обратна връзка