Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Последни дейности 

Обратна връзка