Vilija BLINKEVIČIŪTĖ : Начална страница 

Председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последни дейности 

Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (A8-0125/2018 - Markus Pieper) LT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка