Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Европейски консерватори и реформисти

Член на бюрото

Литва - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Литва)

Роден : , Vilnius

Начална страница Valdemar TOMAŠEVSKI

Заместник-председател

D-BY
Делегация за връзки с Беларус

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

DEVE
Комисия по развитие
DROI
Подкомисия по правата на човека

Последни дейности

70-а годишнина от Декларацията на Шуман (разискване) LT

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-094-0000)
Участие в пленарните заседания

Споразумение между ЕС и Беларус за облекчаване на визовия режим (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) LT

13-05-2020
Писмени обяснения на вот

Pone Pirmininke,
Aš palaikiau sprendimą dėl supaprastinto vizų režimo tarp Europos Sąjungos ir Baltarusijos sudarymo. Kaip Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas, laikau šį sprendimą geru ir būtinu žingsniu gerinant tarpusavio santykius. Šiandien Parlamento priimtame susitarime įvedama, abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams. Be to, nuo vizos mokesčio bus atleidžiami vaikai iki 12 metų, neįgalieji, artimi giminaičiai gyvenantys abipus sienos bei oficialių delegacijų nariai. Tvarka susijusi su dokumentų, reikalingų patvirtinti kelionės tikslą ,pristatymu taip pat buvo supaprastinta vizų prašymą pateikiantiems asmenims, tarp kitko artimiems giminaičiams, verslininkams, žurnalistams, pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams, studentams ir asmenims dalyvaujantiems mokslo, kultūros ir sporto renginiuose. Tai gera žinia Lietuvos piliečių požiūriu, ypač Vilniaus krašto gyventojams. Tai svarbu ne tik dėl tiesioginės Lietuvos ir Baltarusijos kaimynystės, bet ir dėl to, kad daugybė Vilniaus krašto, padalinto valstybių siena, gyventojų turi giminaičių kitoje sienos pusėje. Vizų režimo supaprastinimas tikrai palengvins šeimos ryšius abipus sienos.

Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея LT

17-04-2020
Писмени обяснения на вот

Pone Pirmininke,
palaikiau balsavime skubos procedūrą šiuo klausimu - nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., užtikrinantis pagalbą valstybėms narėms nepaprastųjų situacijų metu reaguojant į COVID-19 pandemiją. Šiandien Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą, kuriame numatyti įsipareigojimų asignavimų padidinimas piliečių saugumui ir parama nepaprastosios padėties metu Sąjungos teritorijoje. Šios veiklos tikslas yra teisingas. Esmė tame, kad reiktų padėti valstybėms narėms sušvelninti pandemijos padarinius ir suteikti papildomą finansavimą ES civilinės saugos mechanizmui, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos didesnio masto atsargų kaupimui ir reikiamų išteklių paskirstymo visoje Europoje koordinavimui. Didelis ir plataus masto poveikis visuomenės sveikatai jau atsirado tose valstybėse narėse, kurias labiausiai paveikė pandemija, ir tos valstybės tampa vis pažeidžiamesnės kai pandemija tampa vis rimtesnė daugelyje valstybių narių. Šio iššūkio mastas ir apimtis reikalauja veiksmingos Sąjungos reakcijos į pandemijos sukeliamus humanitarinius padarinius Sąjungoje, susijusius su visuomenės sveikata. Ir tam Sąjunga turi skirti papildomų finansinių išteklių.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg