Arnaud DANJEAN : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по бюджетен контрол 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Обратна връзка