François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Франция - Régions et Peuples Solidaires (Франция)

Роден : , Ajaccio

9-ти парламентарен мандат François ALFONSI

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Régions et Peuples Solidaires (Франция)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 10-02-2020 ... : Комисия по регионално развитие

Заместник

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 10-02-2020 ... : Комисия по конституционни въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg