François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Франция - Régions et Peuples Solidaires (Франция)

Роден : , Ajaccio

Начална страница François ALFONSI

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
REGI
Комисия по регионално развитие
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

AFCO
Комисия по конституционни въпроси
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg