François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Франция - Régions et Peuples Solidaires (Франция)

Роден : , Ajaccio

Становища в качеството на докладчик в сянка François ALFONSI

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за горите – перспективи

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

СТАНОВИЩЕ относно препоръките относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

СТАНОВИЩЕ относно препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg