François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Франция - Régions et Peuples Solidaires (Франция)

Роден : , Ajaccio

Доклади – в качеството на докладчик в сянка François ALFONSI

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg