Peter JAHR : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по петиции 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка