Monika HOHLMEIER : Начална страница 

Председател 

Комисия по бюджетен контрол 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация за връзки с Канада 

Обратна връзка