Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
Monika HOHLMEIER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Роден : , München

Начална страница Monika HOHLMEIER

Председател

CONT
Комисия по бюджетен контрол

Член

CPCO
Съвет на председателите на комисии
BUDG
Комисия по бюджети
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DPAL
Делегация за връзки с Палестина
D-CA
Делегация за връзки с Канада

Последни дейности

OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation establishing a Recovery and Resilience Facility EN

19-10-2020 CONT_AD(2020)655861 PE655.861v02-00 CONT
Становища в качеството на докладчик
Monika HOHLMEIER

Appointment of the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) EN

28-09-2020 E-005287/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Appointment of the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) EN

28-09-2020 E-005286/2020 Съвета
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg