Ryszard Antoni LEGUTKO : Начална страница 

Член 

BCPR  
Председателски съвет 
Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по култура и образование 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация за връзки с Афганистан 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка