Ryszard Antoni LEGUTKO Ryszard Antoni LEGUTKO
Ryszard Antoni LEGUTKO

Европейски консерватори и реформисти

Съпредседател

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Kraków

Начална страница Ryszard Antoni LEGUTKO

Заместник-председател

D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

Член

BCPR
Председателски съвет
CONT
Комисия по бюджетен контрол
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
CULT
Комисия по култура и образование
D-AF
Делегация за връзки с Афганистан
D-ZA
Делегация за връзки с Южна Африка
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

MOTION FOR A RESOLUTION on abortion in Poland EN

20-11-2020 B9-0372/2020
Предложения за резолюции

Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (разискване) EN

16-09-2020 P9_CRE-REV(2020)09-16(3-019-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg