Norbert NEUSER Norbert NEUSER
Norbert NEUSER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Германия - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Роден : , Boppard

Начална страница Norbert NEUSER

Заместник-председател

DEVE
Комисия по развитие

Член

DSAS
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
DROI
Подкомисия по правата на човека
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Последни дейности

Cold recycling technology EN

11-11-2020 E-006146/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg