Damien
ABAD

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Damien ABAD

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Volunteering EN

11-10-2011 E-009363/2011 Комисията

Internships EN

11-10-2011 E-009362/2011 Комисията

Youth Guarantee EN

11-10-2011 E-009361/2011 Комисията