Damien
ABAD

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Damien ABAD

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот EN

20-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-20(5-182-000)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-240-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-259-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-273-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-302-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-325-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-347-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-376-500)

Обяснение на вот EN

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(3-205-500)

Обяснение на вот EN

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(3-225-500)

Обяснение на вот EN

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(3-262-250)

Обяснение на вот EN

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(3-310-500)

Обяснение на вот EN

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(3-325-250)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-298-250)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-318-250)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-321-125)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-324-250)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-328-500)

Обяснение на вот EN

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(4-336-250)