Damien ABAD Damien ABAD
Damien ABAD
Франция

Роден : , Nîmes

7-ми парламентарен мандат Damien ABAD

Политически групи

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Франция)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по бюджети
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот EN

20-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-20(5-182-000)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-240-500)

Обяснение на вот EN

19-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-19(4-259-500)

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност

25-06-2012 INTA_AD(2012)487793 PE487.793v02-00 INTA
Damien ABAD

СТАНОВИЩЕ относно системата на европейските училища

16-06-2011 BUDG_AD(2011)462842 PE462.842v02-00 BUDG
Damien ABAD

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето за социалните услуги от общ интерес

05-04-2011 IMCO_AD(2011)440016 PE440.016v03-00 IMCO
Damien ABAD

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно промишлената политика в ерата на глобализацията

11-01-2011 IMCO_AD(2011)452595 PE452.595v02-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.