Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Член

Германия - DIE LINKE. (Германия)

Начална страница Cornelia ERNST

Председател

D-IR
Делегация за връзки с Иран

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
PEGA
Анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Последни дейности

Prevention of crime through Pegasus and equivalent malware EN

09-09-2022 E-003033/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Support for the Republic of Moldova with border monitoring and control EN

09-09-2022 E-003032/2022 Съвета
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H340
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00028
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex